Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun
18 fevral 2011-ci il tarixli 9-IV FR nömrəli fərmanına əsasən yaradılmışdır.